Codzienne pamiętniki

Post Reply
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

Dziennik w języku polskim
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

6:30  I wake up, then I brush my teeth and wash my face, I dress myself. 6:30 - Ja wstaje, poźniej Ja myje zęby i  myję twarz, Ja ubieram się.
7:00 - I have breakfast. For breakfast I prepare: 2 pieces of bread with cottage cheese, ham, a tomato and lettuce and a cup of coffee without sugar. 7:00 - Ja mam śniadanie. Na śniadanie Ja przygotowuje: 2 kromki chleba z twarogiem, szynką, pomidorem i sałatą oraz filiżankę kawy bez cukru.
7:30 - I wash a plate and a cup after breakfast, grab my laptop, my bag and go to work. 7:30 - Ja zmywam talerz i filiżankę, biorę mojego laptopa, torbę i idę do pracy.
at 8:00 - I arrive at work. During the working day I contact with different clients, do negotiations, prepare different papers... O 8:00 -Ja przyjeżdżam do pracy. W ciągu dnia w pracy kontaktuję się z różnymi klientami, prowadzę negocjacje, przygotowuję różne dokumenty …
11:00 - I eat my second breakfast, it's yogurt with muesli and 1 apple. 11:00 -  Ja zjadam drugie śniadanie, to jogurt z musli i 1 jabłko.
13:00 - I eat my sandwich with butter, hard cheese and a cucumber. 13:00 - Ja jem kanapkę z masłem, twardym serem i ogórkiem.
16:30 - I finish my work. 16:30 - Ja kończę prace.
17:00 - I go to a store to buy a meal for tomorrow. 17:00 - Ja idę do sklepu, żeby kupić jedzenie na jutro.
18:00 - I arrive at home and I start to prepare my dinner. 18:00 - Ja przyjeżdżam do domu i zaczynam przygotowywać kolacje.
18:30 - I have my dinner, I prepare: vegetable soup and pork chops with a boiled potato and a salad with a cabbage, a carrot, an onion, a little of mayonnaise. I drink a cup of green tea. 18:30 -Jem kolacje, przygotowałem (am): zupę jarzynową i kotlety wieprzowe z gotowanymi ziemniakami oraz sałatkę z kapustą, marchewką, cebulą, odrobiną majonezu. Piję filiżankę zielonej herbaty.
19:00 - I wash all dishes after my dinner. Then I watch TV, read a book and have a rest. 19:00 - Ja zmywam wszystkie naczynia po kolacji. Potem oglądam telewizję, czytam książkę i odpoczywam.
22:00 - I take a shower and go to bed. Tomorrow is the next working day. 22:00 - Ja biorę prysznic i idę spać. Jutro jest następny dzień roboczy.
 
irina
Posts: 57
Joined: Fri Dec 13, 2019 10:50 pm

Re: Codzienne pamiętniki

Post by irina »

6:30 - I wake up after my alarm clock callings few times. It’s very hard to wake up in the morning for me. Then I brush my teeth, wash my face and dress myself. Today I wear jeans, a gray T-shirt and my favorite navy blue sweater. 6:30 - Ja budze sie po tym, jak moj budzik kilka razy zadzwonil. Bardzo trudno mi sie obudzic rano. Potem Ja myje zeby, myje twarz i ubieram sie. Dzisiaj ubralem (lam) sie w dzinsy, szara koszulke i moj ulubiony granatowy sweter.
7:00 – I have my breakfast. Today for breakfast I prepare: yogurt with cornflakes, 2 pieces of black bread with butter, ham and a sweet pepper and a cup of coffee without sugar. 7:00 Ja mam sniadanie. Dzis na sniadanie przygotowuje: jogurt z platkami kukurydzianymi, 2 kawalki czarnego chleba z maslem, szynka i slodka papryka oraz filizanke kawy bez cukru.
7:30 - I wash a plate and a cup after breakfast, pick my laptop and my bag and go to work. 7:30 Po sniadaniu Ja myje talerz i filizanke, biore mojego laptopa oraz moja torbe i ide do pracy.
8:00 – As usually I arrive at work. O 8:00 - Jak zwykle przyjezdzam do pracy
11:00 - I eat second breakfast: banana and oranges. 11:00 - Ja jem drugie sniadanie: banan i pomarancze.
13:00 - I eat my sandwich with butter, harm and cheese. 13:00 - Ja jem moja kanapke z maslem, szynka i serem.
16:30 – My working day is finished. 16:30 - Moj dzien pracy sie skonczyl
17:00 - I go to a swimming pool to have a rest. 17:00 - Ja ide na basen, zeby odpoczac.
18:00 - I arrive at home and start to prepare my dinner. 18:00 - Ja wracam do domu i zaczynam przygotowywac kolacje.
18:30 - I have my dinner: mushroom soup and boiled poultry with boiled rice and salad with a carrot, an onion, a little of mayonnaise and a cup of green tea. 18:30 - Na kolacje mam: zupę grzybową i gotowane mięso drobiowe z gotowanym ryżem i salatkę z marchewka, cebula, odrobina majonezu i filizankę zielonej herbaty.
19:00 - I wash all dishes after dinner. Then I read a book and have a rest. 19:00 - Ja zmywam wszystkie naczynia po kolacji. Potem ja czytam ksiazke i odpoczywam.
22:00 - I take a shower and go to bed. 22:00 - Ja biore prysznic i ide do lozka
:)
irina
Posts: 57
Joined: Fri Dec 13, 2019 10:50 pm

Re: Codzienne pamiętniki

Post by irina »

6:20 - I wake up at 6:20 because I need much more time to prepare myself. I go to the bathroom to brush my teeth, wash my face and dress myself. I wear black dress and colorful jacket today. 6:20 - Ja budze sie o 6:20, poniewaz potrzebuje duzo wiecej czasu na przygotowanie sie. Ja ide do lazienki, zeby umyc zeby, umyc twarz i ubrac sie. Zakladam dzisiaj czarna sukienke i kolorowa kurtke.
6:50 – I prepare my breakfast: boiled porridge with milk. I cut one apple to little pieces, add a spoon of honey and few nuts. I have green tea without sugar. 6:50 - Ja przygotowuje moje sniadanie: gotowana owsianka z mlekiem. Kroje jedno jablko na male kawalki, dodaje lyzke miodu i kilka orzechow. Mam zielona herbate bez cukru.
7:20 - I wash a plate, a pan and a cup after the breakfast. I pick my laptop and my bag and drive to work by car. I fill up my car with gasoline on my way. 7:20 - Po sniadaniu myje talerz, garnek i filizanke. Ja zabieram mojego laptopa i moja torbe i jade samochodem do pracy. Po drodze tankuje samochod benzyna.
8:00 – I arrive at work. I have a lot things to do and prepare for meeting with my new potential client. 8:00 - Ja przyjezdzam do pracy. Mam wiele rzeczy do zrobienia i przygotowuje sie na spotkanie z moim nowym potencjalnym klientem.
10:00 – I have meeting with a client from Latvia, we discuss possibility of common cooperation. 10:00 - Ja mam spotkanie z klientem z Lotwy, dyskutujemy o mozliwosci wspolnej wspolpracy.
11:00 - I eat the second breakfast: two pieces of bread with butter, cheese and sausages. 11:00 - Ja jem drugie sniadanie: dwa kawalki chleba z maslem, serem i parowkami.
13:00 – It’s lunch time. I have a potato puree with a fried fish and one cucumber for a lunch. 13:00 - Czas na obiad. Na obiad mam ziemniaczane puree ze smazona ryba i jeden ogorek.
16:00 – My working day is finished and I drive home. I stop by a supermarket for shopping on my way to home. Today I need to buy some bread, yogurts, cheese, ham, dumplings, banana, apples, vegetables, oranges and lemon. 16:00 - Moj dzien pracy sie zakonczyl i Ja wracam do domu. Ja zatrzymuje sie w supermarkecie na zakupy w drodze do domu. Dzisiaj potrzebuje kupic chleb, jogurty, ser, szynke, pierogi, banany, jablka, warzywa, pomarancze i cytryne.
17:30 - I arrive at home and start to prepare my dinner. 17:30 - Ja przyjezdzam do domu i zaczynam przygotowywac moją kolacje.
18:30 – For dinner I boil ready made dumplings with meat which I bought in the supermarket. I have them with natural non sweet yogurt. I drink apple juice. For dessert I bake apples. I slice an apple and put soft cheese with cinnamon, plum jam, raisins and nuts on it. I bake apples during 20 minutes, temperature 200°C. I drink mint tea. It's delicious. 18:30 - Na kolacje gotuje pierogi z miesem, ktore ja kupilam w supermarkecie. Jem je z naturalnym nieslodkim jogurtem. Ja pije sok jablkowy. Na deser Ja piecze jablka. Kroje jablko i klade na nim twarog z cynamonem, powidla ze sliwek, rodzynki i orzechy. Ja piecze jablka przez 20 minut, temperatura 200 ° C. Ja pije herbate mietowa. To jest pyszne.
19:00 – I go to a sport lesson for one and a half hours (1,5). It makes me relaxed a lot. 19:00 - Ide na lekcje sportowa na poltorej godziny (1,5). To mnie relaksuje.
21:00 – I come back home. I take a shower and go to bed at 22:30. 21:00 - Ja wracam do domu. Biore prysznic i ide spac o 22:30.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

6:30 - I wake up, brush my teeth, wash my face, dress myself. Today I wear gray sweater and black jeans. 6:30 - Ja się budzę, myję zęby, myję twarz, ubieram się. Dzisiaj zakładam szary sweter i czarne dżinsy.
7:00 – I prepare breakfast: green tea without sugar and sandwich with soft cheese, 1 egg and tomato. 7:00 – Ja przygotowuję śniadanie: zielona herbata bez cukru i kanapka z miękkim serem, 1 jajko i pomidor.
7:30 - I wash dishes, take bag and drive to work by car. 7:30 - Ja zmywam naczynia, biorę torbę i jadę samochodem do pracy.
8:00 – I arrive at work. We have 4 hours meeting to discuss our nearest trip to Dubai for Dental exhibition. 8:00 – Ja przyjeżdżam do pracy. Mamy 4-godzinne spotkanie w celu omówienia naszej najbliższej podróży do Dubaju na targi Stomatologiczne.
12:00 - I eat my lunch: salad with tomato, olives, sweet pepper, boiled pasta and mozzarella cheese with olive oil, salt and black pepper, two pieces of bread with salmon; drink black tea with lemon. 12:00 - Jem mój obiad: sałatka z pomidorem, oliwkami, słodką papryką, gotowanym makaronem i serem mozzarella z oliwą z oliwek, solą i czarnym pieprzem, dwa kawałki chleba z łososiem; pije czarną herbatę z cytryną.
16:00 – My working day is finished and I drive home. 16:00 - Mój dzień pracy się skończył i jade do domu.
17:00 - I arrive home and start to prepare my dinner. 17:00 - Wracam do domu i zaczynam przygotowywać obiad.
18:30 – For dinner I boil a potato, fry poultry and make salad with a carrot, an apple with mayonnaise. I have linden tea with honey and eat 2 pieces of black chocolate. 18:30 - Na obiad gotuję ziemniaki, smażę kurczaka i robię sałatkę z marchewki, jabłka z majonezem. Mam herbatę z lipy z miodem i jem 2 kawałki czarnej czekolady.
19:00 – I go for ice skating rink with my boyfriend for 1 hour. We like skating. 19:00 – Idę na lodowisko z moim chłopakiem na 1 godzinę. Lubimy jeździć na łyżwach.
20:30 – I come back home, take a shower and go to bed around 22.00 20:30 - Wracam do domu, biorę prysznic i idę spać koło 22.00
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

PRISON DIARY OF MICHAEL DOUGHERTY PAMIĘTNIK WIĘZIENNY MICHAŁA DOUGHERTY'A
The book to which these lines form an introduction is a peculiar one in many respects. Książka, do której te wiersze stanowią wstęp, jest pod wieloma względami osobliwa.
It is a story, but it is a true story, and written years ago with little idea that it would ever come into this form. To opowieść, ale jest to historia prawdziwa, napisana wiele lat temu, nie mając pojęcia, że kiedykolwiek przybędzie taką formę.
This was my second experience of Southern prison life. To było moje drugie doświadczenie życia więziennego na południu.
In the following pages is given an account of the daily life of the writer while confined in Pemberton, Barrett's, Libby, Andersonville and other Southern prisons. Na następnych stronach znajduje się opis codziennego życia pisarza w więzieniu w Pemberton, Barrett's, Libby, Andersonville i innych południowych więzieniach.
When captured the first time we were not treated as badly as the second time, and no detailed account was kept of each day's doings. Kiedy złapano nas za pierwszym razem, nie byliśmy traktowani tak źle, jak za drugim razem i nie prowadzono szczegółowego sprawozdania z codziennych działań.
On February 26, 1863, my regiment, the 13th Pa. Cavalry was ordered out on a scouting expedition up the Shenandoah Valley and to rout out what was thought to be a band of Rebel raiders. 26 lutego 1863 roku mój pułk, 13. pułk kawalerii, otrzymał rozkaz zwiadu w górę Doliny Shenandoah, aby rozgromić to, co uważano za grupę Rebeliantów.
We captured eight or ten of them and drove the remainder into the camp of the n-th Va, Rebel regiment at Woodsdock, some twenty miles from Winchester. On our return, at Fisher's Hill, we were met by a large force of the enemy, who were lined up on both flanks, and who opened fire on us. Złapaliśmy ośmiu lub dziesięciu z nich, a resztę wwieźliśmy do obozu n-tego pułku rebeliantów w Woodsdock, jakieś dwadzieścia mil od Winchester. Po powrocie, na Fisher's Hill, napotkaliśmy dużą siłę wroga, która ustawiła się na obu skrzydłach i otworzyła do nas ogień.
We had a hand to hand fight for over half an hour, but their force and position were too much for us and we were forced to retreat. Walczyliśmy ręka w rękę przez ponad pół godziny, ale ich siła i pozycja były dla nas zbyt duże i musieliśmy się wycofać.
Our loss in killed, wounded and captured was 108. Nasza strata w zabitych, rannych i schwytanych wyniosła 108.
I had my horse shot under me at Strawsburg and along with fifty others were taken prisoners and conveyed to Richmond and put in Libby prison. Mój koń został postrzelony pode mną w Strawsburgu i wraz z pięćdziesięcioma innymi wzięto do niewoli, przewieziono do Richmond i osadzono w więzieniu Libby.
We were confined there until May 26th, when we were exchanged and rejoined our regiment at Winchester. Byliśmy tam przetrzymywani do 26 Maja, kiedy wymieniono nas i ponownie dołączyliśmy do naszego pułku w Winchester.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

12th. About six this morning enemy appeared in our front and drove in our pickets ; skirmishing all day, assisted by Cavalry. 12tego. Około szóstej rano wróg pojawił się przed naszym frontem i wjechał w nasze pikiety; potyczki przez cały dzień, wspomagane przez kawalerię.
At 5.00 PM we were overpowered, cut off from the division, and 127 of our regiment, among whom was your humble servant, were compelled to surrender. O godzinie 17:00 zostaliśmy obezwładnieni, odcięci od dywizji, i 127 z naszego pułku, wśród których był wasz pokorny sługa, zostali zmuszeni do poddania się.
All the prisoners were dismounted, Wszyscy więźniowie zostali zdemontowani,
The enemy proved to be the advance of General Lee's army; remained prisoner at Jefferson all night. Wróg okazał się natarciem armii Generała Lee; pozostał więzień w Jefferson przez całą noc.
13th. The rebels took us to Harrington and then back to Jefferson; had nothing to eat these two days and men very hungry. 13tego. Rebelianci zabrali nas do Harrington, a potem z powrotem do Jefferson; nie było co jeść przez te dwa dni, a mężczyźni byli bardzo głodni.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

14th. Marched from Jefferson through Sulphur Springs to Culpepper, distance about twenty miles; got some biscuit and raw bacon, which men ate with great relish. 14-sty. Maszerowanie z Jefferson przez Sulphur Springs do Culpepper, odległość około dwudziestu mil; dostałiśmy trochy biszkoptów i surowy bekon, które mężczyźni jedli z wielką ochotą.
Took the cars for Gordonsville and remained there all night; the men are tired; the guards strict and will not allow us to purchase anything; Wziął samochody do Gordonsville i pozostał tam na całą noc; mężczyźni są zmęczeni; strażnicy surowi i nie pozwolą nam niczego kupić;
prisoners are searched and everything taken from us ; some of the boys hide money in their shoes and stockings to prevent the rebels getting it. przeszukuje się więźniów i odbierają nam wszystko; niektórzy chłopcy chowają pieniądze w butach i pończochach, aby rebelianci nie dostali ich.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

15th. Quite cool here and feel the loss of my overcoat and boots. 15-ty. Całkiem fajnie tu i czuję że straciłem tu mój płaszcz i buty.
16th. Took the cars this morning for Richmond ; we arrived here at 3. 00 P. M. Men are tired and hungry ; 16-ty. Dziś rano zabrał samochody do Richmond; przyjechaliśmy tutaj o 3. 00 popołudniu. Mężczyźni są zmęczeni i głodni;
Marched from depot through the principal streets to the Pemberton building, opposite Libby, got one-fourth pound bread and one-fourth pound of beef; this is the second time we got anything to eat since we were captured. Maszerując z magazynu głównymi ulicami do budynku Pemberton naprzeciwko Libby, dostałem jedną czwartą funta chleba i jedną czwartą wołowiny; to już drugi raz, kiedy dostaliśmy coś do jedzenia, odkąd zostaliśmy złapani.
17th. Rations this morning consisted of about one-half pound of bread and four ounces of beef to each man for the next 24 hours; 17sty. Poranne meni żywnościowe składało się z pół funta chleba i czterech uncji wołowiny na każdego mężczyznę przez następne 24 godziny;
men are thinking of home and friends and anxious to be paroled or exchanged. mężczyźni myślą o domu i przyjaciołach i nie mogą się doczekać zwolnienia warunkowego lub wymiany.
Talk of moving us to Libby, opposite here. Rozmowy o przeniesieniu nas do Libby, naprzeciwko.
They say it is a great deal worse than here, but I think it can hardly be any worse than this place. Mówią, że jest dużo gorzej niż tutaj, ale myślę, że nie może być gorzej niż to miejsce.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

18th. 400 of us were removed this morning to Libby, weak and hungry. 18sty. 400 z nas zostało przeniesionych dziś rano do Libby, słabych i głodnych.
The very name of LIBBY has became synonymous of terror. Sama nazwa LIBBY stała się synonimem terroru.
It carries tyranny and oppression in its simple sound. W swoim prostym brzmieniu niesie tyranię i prześladowanie.
The soldier who is taken prisoner in Virginia vale is at once haunted with visions of this darksome den and shrinks from entering a place so full of bitter experiences as this is known to be. Żołnierza, który został wzięty do niewoli w dolinie Wirginii, od razu nawiedzają wizje tej ciemnej jaskini i wzbrania się przed wejściem do miejsca tak pełnego gorzkich doświadczeń, jak to jest znane.
Fierce hate and revenge reign supreme here, Zaciekła nienawiść i zemsta królują tutaj,
and consequently there is a system of discipline which produces a condition such as we might expect when the discordant elements of beings rage unchecked, w konsekwencji istnieje system dyscypliny, który stwarza warunek, jakiego moglibyśmy się spodziewać, gdy niezgodne elementy istot szaleją bez kontroli
and we are not surprised to find the culmination reached in almost fiendish expression. i nie dziwi nas, że kulminacja osiągnęła niemal diabelski wyraz.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

Thousands who have been in Libby will rehearse the story of their misery, want and woe to others; so that the echo will scarcely die out at the remotest period of the present generation. Tysiące osób, które były w Libby, przećwiczy historię ich opowieść o ich nędzy, niedostatku i nieszczęściu innym; tak że echo prawie nie zaniknie w najodleglejszym okresie obecnego pokolenia.
Households in coming time will gather about the fireside and talk of their friends and ancestors who ended their days in so much wretchedness because of their attachment to the Union. W nadchodzącym czasie gospodarstwa domowe będą gromadzić się przy ognisku i rozmawiać o swoich przyjaciołach i przodkach, którzy zakończyli swoje dni w tak wielkiej nędze z powodu przywiązania do Unii.
As their bravery, heroism and constancy are admired, so will it be with condemnation of malice and fury their persecutors Jak podziwia się ich odwagę, bohaterstwo i wytrwałość, tak samo będzie z potępieniem złości i wściekłości ich prześladowców
It may be, and probably is, one of the essentials of war. Może to być i prawdopodobnie jest jednym z podstawowych elementów wojny.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

The nights are very cold, and there being nothing but gratings in the windows, the men were obliged to walk the whole night long to keep from freezing, and if they can meet with the friendly embrace of slumber at all, Noce są bardzo zimne, a w oknach nie ma nic prócz krat, mężczyźni musieli chodzić całą noc, aby nie zmarznąć, a jeśli w ogóle mogą spotkać się z przyjaznym uściskiem snu,
it was during the day when the sun would shed its kindly beams upon us and so impart sufficient warmth to our bodies to keep us from shivering. było to w ciągu dnia, kiedy słońce rzucało na nas swoje łaskawe promienie i w ten sposób dostarczało naszym ciałom wystarczającej ilości ciepła, aby nie zadrżały.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

I have seen men draw their bean soup in their shoes for want of a cup or plate of any kind to put it in, Widziałem mężczyzn, którzy czerpali zupę fasolową w swoje buty z braku filiżanki lub jakiegokolwiek talerza, aby ją włożyć,
and what seemed worse than all the rest, was the almost satanic rule that if a prisoner was caught resting his eyes upon the glad scenes of nature through a window, he must be quickly translated from the earth by a ball of a musket. a to, co wydawało się gorsze niż cała reszta, to niemal satanistyczna zasada, że ​​jeśli więzień zostanie przyłapany na wpatrywaniu się w radosne sceny natury przez okno, musi zostać szybko przeniesiony z ziemi przez kulę muszkietu.
The whole thing is atrocious in the extreme, but we can expect little else. Całość jest skrajnie okropna, ale nie możemy oczekiwać więcej.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

The Libby building is three stories high and eighty feet in width and one hundred and ten feet in length. In front the first story is on a level with the street, allowing a space for a tier of dungeons under the sidewalk, but in the rear the land sloped away till the basement floor rose above the ground. Budynek Libby ma trzy kondygnacje, osiemdziesiąt stóp szerokości i sto dziesięć stóp długości. Z przodu pierwsze piętro znajduje się na równi z ulicą, co pozwala na umieszczenie szeregu lochów pod chodnikiem, ale z tyłu teren pochyla się, aż podłoga piwnicy unosi się nad ziemią.
Upon passing inside we enter a room about forty feet wide and one hundred feet deep, with bare brick walls, a rough plank floor and narrow dingy windows. Wchodząc do środka, wchodzimy do pomieszczenia szerokiego na czterdzieści stóp i głębokiego na sto stóp, z gołymi ceglanymi ścianami, nierówną podłogą z desek i wąskimi obskurnymi oknami.
This room with five others of similar size and two basements floored with earth and filled with debris, composed the famous Libby prison, To pomieszczenie z pięcioma innymi podobnymi rozmiarami i dwiema piwnicami wyłożonymi ziemią i wypełnionymi gruzami tworzyło słynne więzienie Libby,
in which for months, thousands of the best and bravest men that ever went to battle have been confined and allowed to rot, starve, and be overrun with vermin, perish with cold, breathe stifling, tainted atmosphere, no space allowed us to rest by day, and lying down at night wormed and dove-tailed together like so many fish in a basket. w którym przez miesiące tysiące najlepszych i najodważniejszych ludzi, którzy kiedykolwiek szli do bitwy, było zamkniętych i pozwalano im gnić, głodować i być opanowanym przez robactwo, ginąć z zimnem, oddychać duszną, skażoną atmosferą, nie ma miejsca na odpoczynek w dzień, a w nocy leżąc odrobaczony i ogony gołębi, jak wiele ryb w koszu.
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

The name of Libby prison will appear to the mind and memory of all Union soldiers as that place where all manner of cruelties have been practiced, and will not be forgotten as long as one of them treads the earth. Oh! my country! the misery and hardships! I am suffering! Nazwa więzienia Libby pojawi się w umyśle i pamięci wszystkich żołnierzy Unii jako miejsce, w którym praktykowano wszelkiego rodzaju okrucieństwa i nie zostanie zapomniane, dopóki jeden z nich będzie stąpał po ziemi. O! mój kraj! nędza i trudy! Cierpię!
virtualmod
Site Admin
Posts: 2928
Joined: Wed Dec 11, 2019 8:31 am

Re: Codzienne pamiętniki

Post by virtualmod »

Some of us had been secretly warned that we were going to be searched and that our money and ail our valuables would be taken from us. Niektórzy z nas zostali potajemnie ostrzeżeni, że będziemy przeszukiwać i że zostaną nam odebrane nasze pieniądze i wszystkie kosztowności.
We hid our money in our shoe soles, buttons, and in any manner we thought would outwit the rebels. Ukrywaliśmy pieniądze w podeszwach butów, guzikach i w jakikolwiek sposób mogliśmy przechytrzyć buntowników.
While we were thus engaged, a cruel looking rebel officer came in, followed by three rebel soldiers bearing a table and blank books, Kiedy byliśmy tak zaręczeni, wszedł okrutnie wyglądający oficer rebeliantów, a za nim trzech żołnierzy-rebeliantów niosących stół i czyste książki,
The officer called out: "Attention ! prisoners, form in line." Some guards were in front and rear of us and we were ordered not to move or talk. Oficer zawołał: „Uwaga! Więźniowie ustawiają się w kolejce”. Kilku strażników było z przodu iz tyłu i nakazano nam nie ruszać się ani rozmawiać.
Post Reply